Roubenky, roubené stavby

Poloroubený dům

Navigace: Reference >> Poloroubený dům

Poloroubený dům

 • Výstavba klasických roubených a poloroubených stavení vychází z poznatků našich předků, jak postavit relativně levný, avšak plně funkční dům k bydlení s maximálním využitím zdrojů přírody - tedy dřevní hmoty.
 • Výstavby rodinných domů a chalup probíhá jak dodavatelsky, tedy na klíč, nebo svépomocí, kdy zadavatel část prací provádí sám.
 • Stavebník vždy zajišťuje:
  • Pozemek
  • Řešení připojení na místě
  • Projektovou dokumentaci
 • Dle dohody a dle předložené PD pak probíhá výstavba. Zejména pak musí být jasně specifikováno, jaký objem prací proběhne svépomocí.
 • Doba výstavby cca 1,5 roku (vyzrání a usazení roubených částí).

Fáze realizace roubené stavby:

 • Přáprava základních roubených prvků - obvodového zdiva. Jednotlivé trámy se dle projektové dokumentace kompletují nejprve v provozovně, kde dojde k sestavení roubené části budoucí nemovitosti "nanečisto".
 • Po kompletaci roubených prvků dochází k jejich rozebrání, označení a finálnímu usazení na předem připravenou desku, či zděné prvky budoucího roubeného , či poloroubeného domu.
 • Na osazené roubené přichází montáž sedlové střechy, osazení střechy. Poté stavba zraje a po usazení stavby (cca 1 rok) dochází k finálnímu dokončení stavby.
 • Objekt je především vyspárován speciálními tmely, či přírodními materiály, osazena okna a dveře, provedeny finální nátěry a dokončení interiérů stavby.

 

Nezapomeňte si přečíst článek s hlavními informacemi k realizaci robené stavby. Vše co by jste měli vědět o výstavbě roubené stavby.

Copyright © RockLive PROMOTION - 2010 All Rights Reserved - admin