Roubenky, roubené stavby

Co by jste měli vědět o výstavbě roubenky, roubených domů

Co by jste měli vědět o výstavbě roubenky, roubených domů e-mail print

Zajištění pozemku pro roubený dům

Výběr, tvar a orientace pozemku, včetně jeho umístění do krajiny výrazně ovlivňuje celkový dojem z konečného díla (roubenky). Při nákupu parcely třeba navíc znát, zda příslušná regulativa stavbu umožní. Dále je nutno mít na zřeteli možnost napojení na sítě, tedy zejména vyřešenou dodávku vody (veřejný vodovodní řád, či studna), napojení na zdroj elektrické energie, přístupovou komunikaci, či řešení odpadních vod.

Zajištění projektové dokumentace roubenky

K jednání s projektantem je nutné, aby se zúčastnila dodavatelská firma. To znamená, aby Vámi vybraná stavba byla v praxi realizovatelná a plně funkční.

Před započetím stavby je nutno znát rozsah Vašeho díla, rozsah roubených prvků a způsob dodání. Na roubené části je před započetím vybírána akontace ve výši 75% z celkového díla.

Výstavba opravdu kvalitních roubených domů potřebuje čas. Dřevo je nutní kácet v zimním období, kdy vykazuje lepší vlastnosti pro budoucí stavbu: dřevo je zbaveno přebytečné vody a je "zahuštěno".

Roubený dům se staví nadvakrát. Poprvé je sestaven ve výrobní hale, kde dojde k přesnému nařezání a sesazení materiálu. Poté jsou jednotlivé části označeny a během relativně velmi krátké doby osazena stavba na předem připravenou základní desku.

Zastřešený roubený dům poté "zraje".

Po dobu 12ti měsíců dochází k vysychání a usazování stavby, kdy objekt "sedne" až o 15 centimetrů na podlaží. Je tedy absolutně nevhodné jej v tomto čase dokončovat.

Po uplynutí této doby dojde k dokončení díla, tedy zejména osazení oken, rámů, vytmelení stavby a dokončení interiérů (opět předmětem individuální poptávky).

Po výstavbě nezbývá než popřát mnoho šťastných chvil ve stavení, které je postaveno na základě staletých poznatků našich předků, za použití některých moderních stavebních postupů.

Užívejte si krásu své roubenky...

 

Po předchozí konzultaci je možné některé již realizované stavby, nejen roubenky, shlédnout. Neváhejte nás proto kontaktovat.

 

 


 

Něco málo obecně o roubenkách.

Roubená stavba je stavba, jejíž stěny jsou zbudovány technikou roubení. Trámy, kladené vodorovně na sebe, jsou v rozích spojovány různými typy tesařských vazeb. Původně se používaly kmeny vůbec nebo jen mírně přitesávané, až později se prosadily trámy hraněné, zaručující lepší soudržnost stavby. Typem roubeného domu je srub.

Konstrukce roubených staveb

Jednotlivé dlouhé trámy se vrství na sebe a vytvářejí tak nosnou stěnu. Ve většině případů se v našich zemích na stavbu používalo dřevo smrkové. Výjimkou v tomto je nejspodnější, tzv. prahový trám, který byl často dubový (lépe odolává povětrnostním podmínkám) a zpravidla umisťovaný na kamennou podezdívku.

Zdroj: Wikipedie

 

Copyright © RockLive PROMOTION - 2010 All Rights Reserved - admin